Regulamin sklepuForma Sprzedaży

Nasz sklep spydrone.info prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski

Rejestracja

Każdy klient, który będzie chciał dokonywać zakupów w naszym sklepie wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych tylko do celów finalizacji transakcji podając swoje prawdziwe dane które będą potrzebne do finalizacji transakcji wysyłki realizacji zamówienia. Nie są one w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, firmom czy organizacjom.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę spydronel danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, oraz ich usunięcia. Dane te będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym.

Zamówienia

Gdy klient zakończy przeglądanie oferty i doda do koszyka dany produkt lub kilka produktów, to w dalszej części przechodzi do swojego koszyka. Po przejściu do szczegółów zamówienia może dokonać korekty ilości zamawianych produktów, usunięcia produktów z koszyka i anulowania ich, powrócić do zakupów lub dokończyć transakcję. Żeby złożyć zamówienie klikamy na zamówienie i postępujemy zgodnie z zamieszczonymi informacjami. W ostatnim oknie można zostawić dla nas notatkę dołączoną do swojego zamówienia.

Po złożeniu zamówienia na Państwa adres e-mail zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Płatność

Wszystkie wysyłki realizujemy po dokonaniu przedpłaty dostępne metody płatności to: przelewu bankowy na nasze konto bankowe, płatność kartą, PAY PAL, NIE WYSYŁAMY ZA POBRANIEM! W celu sfinalizowania transakcji prosimy o dokonanie wpłaty przelew na konto, lub wybranie innej dostępnej płatności które otrzymacie Państwo po złożeniu zamówienia. Na wpłatę czekamy do 7 dni od daty dokonania transakcji. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni, transakcja zostaje anulowana.

Wysyłka

Wysyłki realizujemy w terminie do 2 dni roboczych, jednak jeśli towar nie znajduje się aktualnie w magazynie sklepu to termin realizacji zamówienia może wynosić do 7 dni. Do terminu realizacji nie wlicza się czasu przesyłki, a sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu towaru przez przewoźnika.

Oprogramowanie Spyphone i usługi spyphone wysyłamy do Klienta drogą e-mail a pozostałe produkty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na życzenie Klienta. Koszty przesyłki doliczane są do wartości każdego zamówienia które ponosi klient.

Gwarancje reklamacje

Oferowane produkty są objęte gwarancją do 12 miesięcy w zależności od zakupionego produktu i czasu trwania jego licencji, informacje o czasie gwarancji znajdują się w opisie każdego produktu. W przypadku gdy zakupiony produkt nie działania macie Państwo możliwość zgłoszenia reklamacyjnego w czasie trwania gwarancji.

W tym celu należy najpierw przesłać zgłoszenie reklamacyjne na nasz adres email: info@spydrone24.pl według poniższego schematu:

1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail nr telefonu kupującego,

2. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

3. przedmiot reklamacji,

4. wszelkie okoliczności uzasadniające zgłoszenie reklamacyjne.Po otrzymaniu na nasz adres e-mail zgłoszenia reklamacyjnego otrzymacie Państwo w odpowiedzi instrukcje i dane adresowe do odesłania produktu reklamowanego. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Po dopełnieniu formalności kupujący wyśle na wskazany adres na swój koszt zakupiony produkt, oprogramowanie wraz z telefonem do którego oprogramowanie zostało zakupione z pełnym opisem usterki, oraz z wydrukowanym lub napisanym zgłoszeniem reklamacyjnym, danymi adresowymi do odesłania reklamacji, wówczas tylko wtedy taka reklamacja zostanie rozpatrzona! w celu potwierdzenia lub wykluczenia wadliwości zakupionego produktu. W przypadku modyfikacji oprogramowania systemowego czy łamania systemu za pomocą roota czy innych nakładek na system, użytkownik traci prawo do gwarancji z uwagi na zmiany konstrukcyjne platformy oprogramowania producenta na której pracuje oprogramowanie spyphone. W przypadku gdy produkt jest wadliwy nie z winy kupującego zostanie naprawiony lub wymieniony na sprawny i odesłany na wskazany adres.


Koszt wysyłki reklamacyjnej ponosi klient, nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych! Czas trwania reklamacji wynosi zazwyczaj od 7- 14 dni roboczych w przypadku produktów pochodzenia z zagranicy czas może się wydłużyć. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego gdy po weryfikacji reklamacyjnej okaże się że przesłany produkt jest sprawny lub uszkodzony lub niesprawny z winy kupującego reklamujący zostanie obciążony kosztami nieuzasadnionej reklamacji w kwocie 100 zł netto! + koszt wysyłki

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej po czym złożona reklamacja zostanie odesłana na adres kupującego.


Prawo do odstąpienia od umowy ciągu 14 dni nie dotyczy Oprogramowania Spyphone zakupionego osobno lub z telefonem!


UWAGA!  Nie podlega zwrotowi oprogramowanie i usługi typu Spyphone! oraz oprogramowanie Spyphone zakupione wraz z telefonem ! gdyż są to produkty i usługi wykonane na specjalne zamówienie klienta i aktywowane z chwilą zakupu! W przypadku zwrotu pozostałych towarów objętych prawem do zwrotu towar nie może być rozpakowany czy używany, czy aktywowany przez aktywowanie licencji dla danego urządzenia, musi być oryginalnie zapakowany, nie może być uszkodzony, musi posiadać oryginalne opakowanie, metki, dokumentację w takim stanie nienaruszonym nie zniszczonym jak otrzymał po zakupie, koszt odesłania produktu ponosi klient. nie odbieramy przesyłek pobraniowych.


Towary i usługi nie podlegające prawu do zwrotu odstąpienia od umowy :

Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1. Nie podlegają zwrotowi oprogramowanie i usługi typu Spyphone! oraz oprogramowanie Spyphone zakupione wraz z telefonem do którego zostało zainstalowane ! gdyż są to produkty i usługi wykonane na specjalne zamówienie klienta więc należy przed zakupem dobrze się zastanowić jeżeli nie jesteś przekonany do zakupu to nie kupuj bo nie będzie możliwości zwrotu!.

2. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

3. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

6. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

9. W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

10. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, oprogramowanie do telefonu, i inne oprogramowanie wysyłane elektronicznie, programy komputerowe

11. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

12. Zawartej w drodze aukcji publicznej;

13. O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

14. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.Aby odstąpić od umowy, należy najpierw złożyć sprzedającemu oświadczenie woli, na adres e-mail: info@aceo.com.pl według poniższego schematu:

1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail nr telefonu kupującego,

2. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy,

3. przedmiot przedmiot,

Po otrzymaniu oświadczenia otrzymacie Państwo dalsze instrukcje na adres emailKoszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

2. Zwrot kosztów nastąpi po weryfikacji czy produkt spełnia wszystkie warunki prawa do odstąpienia od umowy w terminie do 15 dni roboczych na wskazane konto bankowe.

W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu. Każdy Klient przed wysłaniem zamówienia proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany z jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Wszystkie zamówienia złożone w dni wolne od pracy oraz weekendy są realizowane pierwszego dnia roboczego po dniu/dniach wolnych.

Email: info@spydrone24.pl

Tel: +48 889 255 020