Polityka Prywatności / Regulamin sklepu

 

Polityka Prywatności

 

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem:spydrone24.pl w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO)

 

§.1 Postanowienia Ogólne

 

1. Administratorem danych jest Spydrone F.H.U z siedzibą Skomielna Biała 427, NIP: 735-27-37-832 REGON:123022153. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w   związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzu zakupu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§2. Administrator Danych

 

1. Administratorem danych swoich klientów jest spydrone24.pl. Oznacza to, że jeśli posiadasz założone konto na naszej stronie, to przetwarzamy twoje dane jak:

• imię,

• nazwisko,

• adres e-mail,

• adres  zamieszkania,

• numer telefonu,

• data urodzenia,

• nazwa i dane firmy,

• adres IP.

 

2. spydrone24.pl jest administratorem danych osób zapisanych podczas składania zamówienia w formularzu zakupu  dane osobowe przetwarzane są:

• Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

• Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

• W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

• W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

 

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo:

• Dostępu do danych,

• Sprostowania i edycji danych,

• Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

• Prawo sprzeciwu,

• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. Podstawą skargi jest podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza    GDPR.

  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@spydrone24.pl

 

4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

5. spydrone24.pl ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

7. spydrone24.pl nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

9. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia lub wykonania zleconej usługi.

 

§3. Pliki cookies

 

1. Witryna spydrone24.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Spydrone F.H.U w celu optymalizacji działań.

 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 

§ 4 Zmiany w Polityce Prywatności

 

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, spydrone24.pl poinformuje Klientów z kilkudniowym wyprzedzeniem.

2. Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018 r

 

                                                                                        ----------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin sklepu

1. Forma Sprzedaży

Nasz sklep spydrone.info prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski

2. Rejestracja

Każdy klient, który będzie chciał dokonywać zakupów w naszym sklepie wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych tylko do celów finalizacji transakcji podając swoje prawdziwe dane które będą potrzebne do finalizacji transakcji wysyłki realizacji zamówienia. Nie są one w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, firmom czy organizacjom.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę spydronel danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, oraz ich usunięcia. Dane te będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym.

3. Zamówienia

Gdy klient zakończy przeglądanie oferty i doda do koszyka dany produkt lub kilka produktów, to w dalszej części przechodzi do swojego koszyka. Po przejściu do szczegółów zamówienia może dokonać korekty ilości zamawianych produktów, usunięcia produktów z koszyka i anulowania ich, powrócić do zakupów lub dokończyć transakcję. Żeby złożyć zamówienie klikamy na zamówienie i postępujemy zgodnie z zamieszczonymi informacjami. W ostatnim oknie można zostawić dla nas notatkę dołączoną do swojego zamówienia.

Po złożeniu zamówienia na Państwa adres e-mail zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Płatność

Wszystkie wysyłki realizujemy po dokonaniu przedpłaty dostępne metody płatności to: przelewu bankowy na nasze konto bankowe, płatność kartą, PAY PAL, NIE WYSYŁAMY ZA POBRANIEM! W celu sfinalizowania transakcji prosimy o dokonanie wpłaty przelew na konto, lub wybranie innej dostępnej płatności które otrzymacie Państwo po złożeniu zamówienia. Na wpłatę czekamy do 7 dni od daty dokonania transakcji. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni, transakcja zostaje anulowana.

5. Wysyłka

Wysyłki realizujemy w terminie do 2 dni roboczych, jednak jeśli towar nie znajduje się aktualnie w magazynie sklepu to termin realizacji zamówienia może wynosić do 7 dni. Do terminu realizacji nie wlicza się czasu przesyłki, a sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu towaru przez przewoźnika.

Oprogramowanie Spyphone i usługi spyphone wysyłamy do Klienta drogą e-mail a pozostałe produkty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na życzenie Klienta. Koszty przesyłki doliczane są do wartości każdego zamówienia które ponosi klient.

6. Gwarancje reklamacje

Oferowane produkty są objęte gwarancją do 12 miesięcy w zależności od zakupionego produktu i czasu trwania jego licencji, informacje o czasie gwarancji znajdują się w opisie każdego produktu. W przypadku gdy zakupiony produkt nie działania macie Państwo możliwość zgłoszenia reklamacyjnego w czasie trwania gwarancji.

W tym celu należy najpierw przesłać zgłoszenie reklamacyjne na nasz adres email: info@spydrone24.pl według poniższego schematu:

1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail nr telefonu kupującego,

2. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

3. przedmiot reklamacji,

4. wszelkie okoliczności uzasadniające zgłoszenie reklamacyjne.Po otrzymaniu na nasz adres e-mail zgłoszenia reklamacyjnego otrzymacie Państwo w odpowiedzi instrukcje i dane adresowe do odesłania produktu reklamowanego. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Po dopełnieniu formalności kupujący wyśle na wskazany adres na swój koszt zakupiony produkt, oprogramowanie wraz z telefonem do którego oprogramowanie zostało zakupione z pełnym opisem usterki, oraz z wydrukowanym lub napisanym zgłoszeniem reklamacyjnym, danymi adresowymi do odesłania reklamacji, wówczas tylko wtedy taka reklamacja zostanie rozpatrzona! w celu potwierdzenia lub wykluczenia wadliwości zakupionego produktu. W przypadku modyfikacji oprogramowania systemowego czy łamania systemu za pomocą roota czy innych nakładek na system, użytkownik traci prawo do gwarancji z uwagi na zmiany konstrukcyjne platformy oprogramowania producenta na której pracuje oprogramowanie spyphone. W przypadku gdy produkt jest wadliwy nie z winy kupującego zostanie naprawiony lub wymieniony na sprawny i odesłany na wskazany adres.


Koszt wysyłki reklamacyjnej ponosi klient, nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych! Czas trwania reklamacji wynosi zazwyczaj od 7- 14 dni roboczych w przypadku produktów pochodzenia z zagranicy czas może się wydłużyć. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego gdy po weryfikacji reklamacyjnej okaże się że przesłany produkt jest sprawny lub uszkodzony lub niesprawny z winy kupującego reklamujący zostanie obciążony kosztami nieuzasadnionej reklamacji w kwocie 100 zł netto! + koszt wysyłki

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej po czym złożona reklamacja zostanie odesłana na adres kupującego.


7. Prawo do odstąpienia od umowy ciągu 14 dni nie dotyczy Oprogramowania Spyphone zakupionego osobno lub z telefonem!


UWAGA!  Nie podlega zwrotowi oprogramowanie i usługi typu Spyphone! oraz oprogramowanie Spyphone zakupione wraz z telefonem ! gdyż są to produkty i usługi wykonane na specjalne zamówienie klienta i aktywowane z chwilą zakupu! W przypadku zwrotu pozostałych towarów objętych prawem do zwrotu towar nie może być rozpakowany czy używany, czy aktywowany przez aktywowanie licencji dla danego urządzenia, musi być oryginalnie zapakowany, nie może być uszkodzony, musi posiadać oryginalne opakowanie, metki, dokumentację w takim stanie nienaruszonym nie zniszczonym jak otrzymał po zakupie, koszt odesłania produktu ponosi klient. nie odbieramy przesyłek pobraniowych.


Towary i usługi nie podlegające prawu do zwrotu odstąpienia od umowy :

Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1. Nie podlegają zwrotowi oprogramowanie i usługi typu Spyphone! oraz oprogramowanie Spyphone zakupione wraz z telefonem do którego zostało zainstalowane ! gdyż są to produkty i usługi wykonane na specjalne zamówienie klienta więc należy przed zakupem dobrze się zastanowić jeżeli nie jesteś przekonany do zakupu to nie kupuj bo nie będzie możliwości zwrotu!.

2. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

3. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

6. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

9. W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

10. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, oprogramowanie do telefonu, i inne oprogramowanie wysyłane elektronicznie, programy komputerowe

11. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

12. Zawartej w drodze aukcji publicznej;

13. O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

14. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.Aby odstąpić od umowy, należy najpierw złożyć sprzedającemu oświadczenie woli, na adres e-mail: info@aceo.com.pl według poniższego schematu:

1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail nr telefonu kupującego,

2. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy,

3. przedmiot przedmiot,

Po otrzymaniu oświadczenia otrzymacie Państwo dalsze instrukcje na adres emailKoszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

2. Zwrot kosztów nastąpi po weryfikacji czy produkt spełnia wszystkie warunki prawa do odstąpienia od umowy w terminie do 15 dni roboczych na wskazane konto bankowe.

W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu. Każdy Klient przed wysłaniem zamówienia proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany z jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Wszystkie zamówienia złożone w dni wolne od pracy oraz weekendy są realizowane pierwszego dnia roboczego po dniu/dniach wolnych.

Email: info@spydrone24.pl

Tel: +48 889 255 020